• Lekarz podczas wizyty bezpośredniej pacjenta w Przychodni, po osobistym zbadaniu lub po zbadaniu za pośrednictwem TELEPORADY, jeśli pacjent wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, wystawia zlecenie na badania.
  • Zlecenie na wykonanie badań dodatkowych, w przypadku wizyty bezpośredniej, pacjent otrzymuje od lekarza podczas wizyty. W przypadku TELEPORADY zlecenie na wykonanie badań dodatkowych będzie do odbioru przez pacjenta w Rejestracji Przychodni.
  • Pacjent wykona zlecone badania diagnostyczne lub laboratoryjne we wskazanym przez lekarza Punkcie wykonywania badań. Zlecone badania są bezpłatne dla pacjenta.
  • Przychodnia Lekarska w Zgorzelcu dokonuje poboru materiału dla wykonania badań. Szczegółowa lista wykonywanych badań laboratoryjnych znajduje się w Rejestracji Przychodni.
  • Punkt pobrań w Przychodni jest czynny we wtorek w godzinach 7.00 – 8.00 i czwartek 8.00 – 9.00. Nie obowiązuje rejestracja pacjentów. Pacjenci przyjmowani są w kolejności przyjścia. Telefon kontaktowy do Punktu pobrań – 75 77 17460
  • Pacjent w Punkcie pobrań przedstawia wydane przez lekarza zlecenie na wykonanie badań laboratoryjnych. Po wykonaniu poboru materiału do badań pacjent może otrzymać instrukcję i kod dostępu do samodzielnego pobrania wyników badań przez stronę internetową laboratorium.
  • Wyniki wykonanych badań laboratoryjnych materiału pobranego przez Przychodnie pacjent może otrzymać na dwa sposoby:

– w Przychodni w Rejestracji (nr telefonu 75 7717460) w formie wydruku papierowego,

–  samodzielne pobranie wyniku badania przez stronę internetowa laboratorium w formie pliku pdf.