Co to są wyroby medyczne

Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny ( Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.).

Sposób realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

  • E-zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, a także pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione ( art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – Dz.U. z 2019 r. poz. 784 z późn. zm.).
  • E-zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż:

– 12 kolejnych miesięcy, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania. Nie można zrealizować zlecenia za miesiące, które już upłynęły

– 6 kolejnych miesięcy, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym ( na starym druku ) i potwierdzone do refundacji przez NFZ

  • Wystawienie e-zlecenia na wyroby medyczne i potwierdzenie go przez system e-ZWM dokonuje lekarz lub osoba uprawniona do wystawiania e-zleceń, a pacjent otrzymuje wydruk w wersji papierowej.
  • W przypadku, gdy zlecenie na wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem e-ZWM ( systemem weryfikacji zleceń ) pacjent jest zobowiązany do potwierdzenia zlecenia w Oddziale Wojewódzkim NFZ. Zlecenie można przekazać osobiście do dowolnie wybranego OW NFZ lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych ( np. skan/email/fax )
  • W przypadku TELEPORADY możliwe jest również wystawienie pacjentowi e-zlecenia na wyroby medyczne. Po pozytywnej weryfikacji zlecenia, pacjentowi zostanie przekazana od wystawiającego zlecenie, informacja o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia ( telefonicznie, SMS, e-mail ). W takim przypadku realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece następuje na podstawie podania przez pacjenta otrzymanego numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta – bez wydruku papierowego zlecenia.
  • Wyroby medyczne na podstawie wystawionego i potwierdzonego wydruku papierowego e-zlecenia można kupić w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne. Są to najczęściej sklepy medyczne lub apteki. Nie obowiązuje rejonizacja. Pacjent decyduje, gdzie zrobi zakupy. Jeśli e-zlecenie pacjent podzieli na części zakupowe, to każdą część będzie musiał zrealizować w punkcie, w którym zostanie zlecenie. Produkty mogą różnić się ceną i jakością. Można wybrać wyrób droższy niż limit refundacji i dopłacić różnicę między ceną brutto wyrobu a kwotą refundacji.