Co to jest e-recepta

To recepta, którą lekarz wystawia w systemie elektronicznym.

Sposób realizacji e-recepty

E-receptę można otrzymać w formie:

 • papierowego wydruku e-recepty. Wystarczy zgłosić to lekarzowi podczas wizyty.
 • elektronicznej – konieczne jest założenie Internetowego Konta Pacjenta ( IPK ). Przychodnia bezpłatnie zakłada każdemu chętnemu pacjentowi Internetowe Konto Pacjenta. Kontakt tel: 757717460
 • Po zalogowaniu się do Internetowego Konta Pacjenta w zakładce „Moje konto” należy wybrać sposób powiadamiania o e-recepcie. Do wyboru jest SMS, e-mail. Można wybrać również obie opcje.

Podczas wizyty w aptece w zależności od wybranej formy powiadomienia o e-recepcie należy podać farmaceucie:

 • SMS – podać 4 cyfrowy kod z SMS-a i PESEL osoby na którą jest wypisany lek
 • e-mail – okazując farmaceucie na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną na adres poczty elektronicznej informację o e-recepcie. Wówczas nie jest wymagane podawanie numeru PESEL.
 • w przypadku papierowego wydruku należy przekazać farmaceucie otrzymany od lekarza wydruk informacyjny.

Jak wykupić leki z e-recepty

 • Leki z e-recept można wykupić w różnych aptekach na obszarze całego kraju. Można wykupić część leków w jednej aptece a część w drugiej lub każdy lek w innej aptece posługując się jedynie otrzymanym kodem i numerem PESEL ( opis powyżej ).
 • Jedyny warunek to taki, że wszystkie opakowania tego samego leku muszą być wykupione w tej samej aptece, w której nastąpił zakup pierwszego opakowania. To znaczy, że zakup tego samego leku, który jest w kilku opakowaniach, można rozłożyć w czasie i najpierw kupić jedno opakowanie, a kolejne po jakimś czasie. W takim przypadku kolejne opakowania tego leku muszą być wykupione w tej samej aptece, w której było kupione pierwsze opakowanie. Inna apteka go nie sprzeda.

Jak długo ważna jest e-recepta

 • 7 dni na antybiotyk – licząc od daty wystawienia
 • 120 dni na preparaty immunologiczne – licząc od daty wystawienia
 • 30 dni na pozostałe leki – licząc od daty wystawienia

Lekarz może na e-recepcie zaznaczyć data realizacji: od…..” ( wpisuje datę od której lek może być realizowany ) – wówczas termin realizacji e-recepty wynosi 30 dni licząc od wpisanej przez lekarza daty.

 • 365 dni – na leki, które przyjmują pacjenci chorzy przewlekle. Wówczas lekarz zaznacza na e-recepcie „data realizacji: do…….” ( wpisuje datę rok później od daty wystawienia e-recepty ).

E-recepta ważna na 365 dni  musi być zrealizowana na pierwsze opakowanie leku w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia, żeby nie utracić części leku. Jeśli pierwsza realizacja e-recepty ważnej na 365 dni nastąpi po 30 dniach od dnia jej wystawienia, farmaceuta w aptece pomniejszy ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty. Przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to kiedy będą wykupywane, nie będą już pomniejszane ilości leku.

Z  e-recepty ważnej na 365 dni jednorazowo można wykupić zapas leku na 180 dni.